+370 634 370904 info@autosma.lt Sporto gatvė 50, Marijampolė

Analizė Pt Pb Rh

XRF (rentgenofluorescenciniu) principu veikiančiu NITON analizatoriumi, nustatomas automobiliniuose katalizatoriuose esančių tauriųjų metalų kiekis.