+370 634 370904 info@autosma.lt Sporto gatvė 50, Marijampolė

Perdirbimas

Keramikos smulkinimas, naudojant mechaninio veikimo smulkinimo, malimo įrangą. Smulkios frakcijos išmaišymas.

XRF (rentgenofluorescenciniu) principu veikiančiu NITON analizatoriumi, nustatomas automobiliniuose katalizatoriuose esančių tauriųjų metalų kiekis.

Nustačius tauriųjų metalų Pt Pd Rh kiekį viename keramikos kilograme, pagal esama tos dienos biržos kainą, apskaičiuojama katalizatorių kaina.

Perdirbimo darbai atliekami atsižvelgiant į visus aplinkosauginius, darbų saugos reikalavimus.